Integritetspolicy

Integritetspolicy

Läs om dina personuppgifter och hur vi hanterar dem.

Vi vill att du som kund hos Malin Landehag ska känna dig trygg med hanteringen av dina personliga uppgifter. Vi vill försäkra dig om att dina uppgifter hanteras på ett juridiskt samt etiskt korrekt sätt. Med dina personuppgifter menar vi uppgifter som direkt eller indirekt identifierar dig. Dessa uppgifter använder vi för att tillhandahålla våra tjänster, ge dig en bättre upplevelse, förbättra tjänsten för dig, ge erbjudanden som är anpassade åt dina behov eller på liknande sätt fullfölja våra åtaganden.

Nedanstående information är en summering kring hur vi i enlighet med nya Dataskyddsförordningen (GDPR) lagrar dina uppgifter.

1. Typ av uppgift

Kontaktuppgifter

När du registrerar dig för ett nyhetsbrev hos oss samlar vi in ditt fullständiga namn och e-postadress.

Personuppgifter

När du blir kund hos oss lagrar vi dina personuppgifter.

Information om dina tjänster

Vi lagrar information om vilka produkter du köpt.

Kundtjänst

Information du uppger när du kontaktar oss för frågor samlas in för att vi skall kunna hjälpa dig med ditt ärende.

2. Så samlar vi personuppgifter

Vi samlar in och behandlar data som:

Du själv uppger när du blir kund hos oss

Du själv uppger när du kontaktar oss genom chatt, mail eller röstbrevlåda

Har lagrats via cookies som samlar information på och från din webbläsare.

Exakt vilken av ovanstående information som lagras om dig beror på din användning av plattformen och hur du kommunicerar med oss.

3. Vad använder vi dina personuppgifter till?

Malin Landehag är mycket försiktig vid behandling av personuppgifter för att skydda din personliga integritet. För att vi ska behandla din data behöver en av nedanstående rättsliga grunder vara uppfylld:

Vi måste behandla dina personuppgifter för att fullgöra avtalet med dig.

En förutsättning för att vi ska kunna tillhandahålla vår tjänst till dig är att vi kan behandla dina personuppgifter. Nedan har vi redogjort vad vi använder din data till, samt vilken rättslig grund behandlingen har stöd i.

Tillhandahållande av plattform

Rättslig grund: Fullgörande av avtal

För att leverera och hantera våran tjänst behandlar vi personuppgifter när vi ska identifiera dig som kund. Personuppgifterna behandlas dessutom när vi ska hantera betalning och leverans av produkter.

Kommunikation och support

Rättslig grund: Intresseavvägning, fullgörande av avtal och samtycke

För att ge dig den bästa supporten vid kontakt kan vi komma att gå tillbaka i kommunikationen som vi har haft med dig. Vi kan komma att använda personuppgifter från tidigare kontakt. Vid tips om hur du kan använda våra tjänster kan vi även komma att behandla personuppgifter om dig.

Betalning av tjänster

Rättslig grund: Samtycke och fullgörande av avtal

Som grund för betalning använder vi dina kontaktuppgifter och information om vilka produkter du köpt.

Intresseavvägning och samtycke

Rättslig grund: Fullgörande av avtal och rättslig förpliktelse

För att efterfölja kraven i dataskyddsförordningen och säkra våra kunders personuppgifter, behandlar vi även personuppgifter för att förhindra att det sker användning av våra tjänster som strider mot våra villkor, missbruk, intrångsförsök, virusattacker eller annan form för lagbrott.

Lagstadgade skyldigheter

Rättslig grund: Rättslig förpliktelse

I de fall det föreligger en rättslig förpliktelse för oss att behandla dina personuppgifter, kommer personuppgifter att behandlas i syfte att efterfölja de rättsliga kraven.

4. Så här länge sparar vi personuppgifter

Vi sparar dina personuppgifter så länge det finns ett dokumenterat syfte att behandla uppgifterna. Vi kan komma att spara personuppgifter längre för att efterfölja en rättslig förpliktelse enligt exempelvis bokföringslagen.

5. Till vem lämnar vi ut uppgifter

Partners, användningsområde och vad som delas

Klarna

Användning: Vid val av betala med Klarna sparar vi dina personuppgifter.

och marknadsföring Personuppgifter som delas och varför: E-postadress för att kunna skicka till rätt mottagare

Myndigheter

På begäran kan vi enligt lag och myndighetsbeslut vara skyldiga att lämna ut vissa personuppgifter till t.ex Polisen.

6. Så här skyddar vi dina personuppgifter

Vi använder oss av industristandarder som SSL/TLS och envägs hash-algoritmer för att lagra, behandla och kommunicera känslig information som exempelvis personuppgifter och lösenord på ett säkert sätt. Vi skyddar oss mot dataläckor genom att kryptera känsliga uppgifter.

Våra servrar som används för lagring av personlig identifierbar information är genom vår serverleverantör placerat i en säker miljö i nom EU.