Betalningsvillkor:
Kurser: 3 dagar innan ska betalning ske till BankGiro.
Ej avbokad lektion 24 timmar innan faktureras.
Bankgiro: 186-4115                                                                                                                                        

Anmälan till MalinLandehag@hotmail.com  070-6606335