“HELHETEN ÄR MIN GRUND FÖR ATT HJÄLPA ER ATT HITTA GLÄDJE, ÖKA ER INSIKT OCH STÄRKA ER SOM GOLFSPELARE”

MALIN LANDEHAG
NYKÖPINGS GOLF ACADEMY
    malinlandehag@hotmail.com
       070-6606335
          WWW.MALINLANDEHAG.SE

Jag läste någonstans att ”alla kan, vill och förmår om de rätta förutsättningarna ges”.
I pedagogiken som tränare ligger inte bara uppgiften att lära ut. Jag tror att en av de viktigaste uppgifterna även ligger i att förmå eleverna att vilja lära in. Att hjälpa eleverna att hitta glädje, öka deras insikt och att stärka dem som personer. I grund och botten så avspeglar sig min tränar filosofi och min golffilosofi mycket i min människosyn som även har kommit att bli min värdegrund. Det handlar hela tiden om respekt, engagemang,  professionalism och ansvar.

Varmt välkommen att ta del av min golffilosofi “LIVE” genom att boka lektioner via Timecenter