PGA Club Professional

“Helheten är min grund för att hjälpa er att hitta glädje, öka er insikt och stärka er som golfspelare”

Malin Landehag – PGA Sweden – Nyköpings Golfklubb
Mobil: 070-660 6335
MalinLandehag@hotmail.com
www.malinlandehag.se

Jag heter Malin Landehag och jobbar som golfinstruktör på Nyköpings Golfklubb där jag också varit medlem sedan 1979. Jag läste någonstans att ”alla kan, vill och förmår om de rätta förutsättningarna ges”. I pedagogiken som tränare ligger inte bara uppgiften att lära ut. Jag tror att en av de viktigaste uppgifterna även ligger i att förmå eleverna att vilja lära in. Att hjälpa eleverna att hitta glädje, öka deras insikt och att stärka dem som personer. I grund och botten så avspeglar sig min tränar filosofi och min golffilosofi mycket i min människosyn som även har kommit att bli min värdegrund. Det handlar hela tiden om respekt, engagemang,  professionalism och ansvar.

Varmt välkommen att ta del av min golffilosofi “LIVE” genom att boka lektioner via mail eller mobil.